You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور
یازدهمین نمایشگاه کتاب
اتمام نمایشگاه

نمایشگاه مجازی نمایشگاه مجازی کتاب

رويكرد اصلي شهرداري اصفهان، فرهنگي است/ نمايشگاه، فرهنگ ساز است

رويكرد اصلي شهرداري اصفهان، فرهنگي است/ نمايشگاه، فرهنگ ساز است

شهردار اصفهان در بازدید از یازدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان، گفت: وقتی عنوان می کنیم که شهر اصفهان یک شهر جهانی است، باید تمام شاخصه ها، بسترها و زیرساخت های آن هم جهانی باشد. 

 

 

گزارش کلی نمایشگاه

0
مجموعه عضو
23
خبر
30
تصویر

نظرسنجی